El-kor d.o.o.


U laboratoriju tvrtke El-kor d.o.o. izvode se raznovrsna mjerenja kojima je cilj utvrđivanje uzroka korozije. procjena korozijske otpornosti pojedinih konstrukcijskih materijala u različitim korozivnim sredinama i simulacija različitih sustava zaštite radi ocjene njihove djelotvornosti.

Primjeri laboratorijskih mjerenja koja izvodimo su:
 bakteriološka analiza korozijskih produkata
 kemijska analiza korozijskih produkata
 procjena brzine korozije elektrokemijskim mjerenjima
 utvrđivanje otpornosti na katodno odvajanje
 analiza i ocjena korozivnosti elektrolita
 analiza i ocjena korozivnosti tla
 ocjena djelotvornosti inhibitora
 različite vrste ubrzanih korozijskih ispitivanja
      prema relevantnim međunarodnim normama
© 2010 Elkor d.o.o.