El-kor d.o.o.


Na temelju dugogodišnjeg iskustva sa zahtjevima kupaca, tim tvrtke ELKOR d.o.o. razvio je tehničku bazu znanja, izvore i pouzdane poslovne veze koji mu omogućuju pružanje cjelovite usluge projektiranja, izvođenja i održavanja svih tipova sustava katodne zaštite, neovisno o njihovoj vrsti, veličini, kompleksnosti i lokaciji.

Katodna zaštita je elektrokemijska metoda zaštite metalnih konstrukcija od korozije koja se zasniva na polarizaciji štićene konstrukcije na katodne (negativne) potencijale pri kojima se otapanje metala ne odvija ili se odvija zanemarivo malom brzinom.
Katodna zaštita može se primijeniti za sprječavanje elektrokemijske korozije na metalnim konstrukcijama koje su u dodiru s nekim korozivnim elektrolitom, odnosno koje su ukopane, uronjene ili ugrađene uvlažni beton.
Primjeri objekata na kojima primjenjujemo katodnu zaštitu su:
 podzemni cjevovodi
 dijelovi industrijskih postrojenja
 lučke instalacije
 brodovi i offshore konstrukcije
 naftne bušotine
 unutrašnjst posuda
 armatura u betonu.© 2010 Elkor d.o.o.